Tổ chức lớp huấn luyện "An toàn lao động - vệ sinh lao động"

Từ ngày 21/07 đến ngày 23/07/2015, Công ty TNHH DVBV Đông Á đã phối hợp với cơ sở đào tạo tổ chức lớp huấn luyện “An toàn lao động – Vệ sinh lao động” với các nội dung chính bao gồm: kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, tổng quan về các yếu tố phát sinh nguy hiểm – có hại, quy trình làm việc an toàn, xử lý sự cố, sơ cấp cứu tai nạn...

Giảng viên của lớp huấn luyện là các cán bộ, chuyên viên của Cục an toàn Lao động - Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Trung tâm Y tế Dự phòng – Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội.

Lớp huấn luyện được tổ chức với mục đích trang bị kiến thức về ATVSLĐ cho nhân viên bảo vệ nhằm nâng cao năng lực tư vấn khách hàng tại các mục tiêu bảo vệ.

Gửi lời bình