Lịch sử phát triển

Công ty TNHH DV Bảo vệ Đông Á (tiền thân là Công ty TNHH Đông Á) đã cung cấp dịch vụ bảo vệ trên thị trường từ tháng 10/1996. "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" Số: 0100530378; "Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ" Số:...

Nhiệm Vụ Của NV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Nhiệm Vụ Của NV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Tại Điều 6 của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh Dịch vụ bảo vệ, quy ...

Đọc tiếp

Dịch vụ bảo vệ

Đọc tiếp

Dịch vụ kỹ thuật

Đọc tiếp

Đào tạo - huấn luyện

Đọc tiếp