Lịch sử phát triển

Công ty TNHH DV Bảo vệ Đông Á (tiền thân là Công ty TNHH Đông Á) đã cung cấp dịch vụ bảo vệ trên thị trường từ tháng 10/1996 - TK20. "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" Số: 0100530378; "Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo ...

Nhiệm Vụ Của NV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Nhiệm Vụ Của NV Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Tại Điều 6 của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý kinh doanh Dịch vụ bảo vệ, quy ...

Đọc tiếp

Dịch vụ bảo vệ

Đọc tiếp

Dịch vụ kỹ thuật

Đọc tiếp

Đào tạo - huấn luyện

Đọc tiếp