Lịch sử phát triển

Công ty TNHH DV Bảo vệ Đông Á (tiền thân là Công ty TNHH Đông Á) đã cung cấp dịch vụ bảo vệ trên thị trường từ tháng 10/1996. "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" Số: 0100530378; "Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ" Số: 87/GXN. Trụ sở chính tại Hà Nội và hệ thống chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Hệ thống công ty cho phép đáp ứng kịp thời các nhu cầu đa dạng và phong phú của khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Sứ mạng: "Kiến tạo, bảo đảm và phát triển không gian an ninh an toàn".
Tầm nhìn: "Người đột phá, dẫn hướng trên thị trường dịch vụ an ninh bảo vệ"
Triết lý
"Luôn tốt hơn, không có tốt nhất"
Các giá trđược đề cao trong kinh doanh: "Niềm tin, chuẩn mực đạo đức và kỷ luật nghề nghiệp, tôn trọng mọi người, phong cách quản trị thời đại và trách nhiệm cộng đồng xã hội".
Quản lý chất lượng: "Đạt chuẩn ISO 9001:2015. Công ty TNHH DV Bảo vệ Đông Á đã được cấp giấy chứng nhận quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ bảo vệ ISO 9001:2015 số HT3733.16.35, ngày cấp 27/09/2016".Sự khác biệt của chúng tôi:
- Năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý các tình huống, vụ việc.
- Năng lực điều tra các vụ việc xảy ra thuộc phạm vi mục tiêu bảo vệ.
- Năng lực điều phối và triển khai hoạt động nhanh khi xuất hiện tình huống khẩn cấp.
- Năng lực duy trì hệ thống kỉ luật và bảo mật thông tin khách hàng.
- Năng lực tư vấn khách hàng.
- Tập trung đào tạo huấn luyện nguồn nhân lực.
- Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ được phân vùng, khu vực và tích hợp trên toàn hệ thống công ty.


Khách hàng của chúng tôi đa dạng gồm:
- Nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, bến cảng.
- Công trường thi công xây dựng.
- Ngân hàng, văn phòng.
- Khu đô thị, Building, nhà riêng.
- Cơ quan ngoại giao và các tổ chức phi chính phủ.
- Bảo vệ hàng hóa, tài sản trên đường vận chuyển, áp tải tiền.
- Bảo vệ: hội chợ, triển lãm, các buổi tổ chức sự kiện...
- Bảo vệ cá nhân (vệ sỹ).
- Hộ tống...

Tiếng Việt- Hồ sơ năng lực Công ty DVBV ĐÔNG Á
Tiếng Anh- Hồ sơ năng lực Công ty DVBV ĐÔNG Á
Tiếng Trung- Hồ sơ năng lực Công ty DVBV ĐÔNG Á
Tiếng Hàn- Hồ sơ năng lực Công ty DVBV ĐÔNG Á


Gửi lời bình